מהו חישוב אקטוארי 

חישוב אקטוארי הוא תחום ידע נרחב המשלב ידע במתמטיקה, סטטיסטיקה, כלכלה ופיננסים. הוא משמש להערכת סיכונים פיננסיים עתידיים ולביצוע חישובים הקשורים לתזרימי מזומנים עתידיים תוך התחשבות באי ודאות.

הנה כמה דוגמאות לחישובים אקטואריים:

 • חישוב הפרשות פנסיוניות: אקטוארים מחשבים את סכום הכסף שצריך להפקיד היום כדי להבטיח קצבה עתידית לעובדים.
 • קביעת תעריפי ביטוח: אקטוארים מעריכים את הסיכון של אירועים ביטוחיים שונים, כמו תאונות דרכים או מקרי מוות, וקובעים את הפרמיה שתצטרך לשלם עבור ביטוח.
 • הערכת נזקי גוף: אקטוארים מחשבים את הפיצוי הכספי שצריך לשלם לאדם שנפגע בתאונה, תוך התחשבות באובדן הכנסה עתידי, הוצאות רפואיות ועוד.
 • ניהול סיכונים פיננסיים: אקטוארים מסייעים לחברות לזהות, למדוד ולנהל סיכונים פיננסיים שונים, כמו סיכוני שוק, סיכוני אשראי וסיכוני נזילות.

העקרונות הבסיסיים של חישוב אקטוארי:

 • היוון תזרים מזומנים: אקטוארים מחשבים את הערך הנוכחי של תזרים מזומנים עתידי תוך התחשבות בריבית ובאי ודאות.
 • ניתוח נתונים סטטיסטיים: אקטוארים משתמשים בנתונים סטטיסטיים כדי להעריך את הסיכון של אירועים שונים.
 • מודלים אקטואריים: אקטוארים משתמשים במודלים מתמטיים כדי לחשב את ההסתברות של אירועים שונים ואת ההשפעה הפיננסית שלהם.

תחומי התמחות באקטואריה:

 • אקטואריה של ביטוח חיים ופנסיה: מתמקדת בחישוב הפרשות פנסיוניות, קביעת תעריפי ביטוח חיים ופנסיה ועוד.
 • אקטואריה של ביטוח אלמנטרי: מתמקדת בחישוב הפרמיות עבור ביטוחי רכוש, ביטוח רכב, ביטוח נסיעות ועוד.
 • אקטואריה פיננסית: מתמקדת בניהול סיכונים פיננסיים, הערכות שווי חברות, ניתוח השקעות ועוד.

לסיכום:

חישוב אקטוארי הוא תחום ידע חשוב המשמש להערכת סיכונים פיננסיים עתידיים ולביצוע חישובים הקשורים לתזרימי מזומנים עתידיים תוך התחשבות באי ודאות. אקטוארים משתמשים בידע במתמטיקה, סטטיסטיקה, כלכלה ופיננסים כדי לסייע לחברות ופרטיים לקבל החלטות פיננסיות מושכלות.

מה זה אקטואר גירושין 

אקטואר גירושין הוא מומחה בתחום האקטואריה המשמש בתהליכי גירושין כדי לסייע לבני הזוג לחלק את הרכוש המשותף באופן הוגן ושוויוני.

תפקידו של אקטואר גירושין:

 • הערכת שווי הנכסים: האקטואר מעריך את שוויים של כל הנכסים המשותפים של בני הזוג, כולל נכסים מוחשיים (כמו דירה, רכב, חשבונות בנק) ונכסים לא מוחשיים (כמו פנסיה, עסק, מוניטין).
 • חישוב איזון משאבים: האקטואר מחשב את האופן שבו יש לחלק את הרכוש המשותף בין בני הזוג, תוך התחשבות בגורמים שונים כמו גילם, בריאותם, הכנסתם, תרומתם לרכישת הנכסים ועוד.
 • הכנת חוות דעת אקטוארית: האקטואר מכין חוות דעת מקצועית המפרטת את הערכת שווי הנכסים וחישוב איזון המשאבים. חוות הדעת יכולה לשמש את בני הזוג במסגרת המשא ומתן ביניהם או בבית המשפט.

יתרונות השימוש בשירותי אקטואר גירושין:

 • מומחיות: האקטואר הוא מומחה בתחום חישובים פיננסיים, מה שיכול להבטיח חלוקת רכוש הוגנת ושוויונית.
 • אובייקטיביות: האקטואר הוא גורם ניטרלי שאינו קשור לאף אחד מבני הזוג, ולכן חוות דעתו מקובלת בבית המשפט.
 • יעילות: האקטואר יכול לסייע לבני הזוג להגיע להסכם גירושין מהיר יותר, תוך חיסכון בזמן ובעלויות משפטיות.

מתי כדאי להיעזר בשירותי אקטואר גירושין?

 • כאשר ישנם נכסים רבים ומורכבים לחלוקה: במקרים אלו, חוות דעת אקטוארית יכולה לסייע לבני הזוג להבין את שווי הנכסים ולחלק אותם באופן הוגן.
 • כאשר קיימת מחלוקת בין בני הזוג לגבי אופן חלוקת הרכוש: במקרים אלו, חוות דעת אקטוארית יכולה לסייע לבני הזוג להגיע להסכם גירושין מוסכם.
 • כאשר יש צורך להגיש תביעה לבית המשפט: במקרים אלו, חוות דעת אקטוארית יכולה לשמש כראיה בבית המשפט.

לסיכום:

אקטואר גירושין יכול לסייע לבני הזוג להגיע להסכם גירושין הוגן ושוויוני תוך חיסכון בזמן ובעלויות משפטיות.

חשוב לציין:

 • שירותי אקטואר גירושין אינם זולים, ולכן כדאי לשקול את כדאיות השימוש בהם בהתאם למורכבות המקרה.